Vad kan vi hjälpa dig med?

Regelbundna kontroller och åtgärder efter individuella behov och snabbt omhändertagande vid akuta besvär. Vid kontrollbesök får du också ett baspaket för din munhygien Tillsammans diskuterar vi lämpliga åtgärder och tar fram kostnadsförslag vid kostnadsförslag vid större behandlingar

tj1Image004tj3

Om olyckan är framme
och du biter sönder en tand kan vi leverera en krona inom 2 veckor och ett bra provisorium direkt.

Om du är missnöjd med ditt leende
så har vi stor erfarenhet av såväl enkla lösningar (t ex blekning) som större restaureringar (t ex fasader, kronor och broar). Vi samarbetar med tandtekniker i världsklass från Sverige, och om det behövs, verkligt kända namn i branschen

Vid mer komplicerade fall
har vi tillgång till såväl kirurgisk som protetisk behandling i toppklass i våra lokaler.

Sist, men inte minst
sätter vi tandhälsan i främsta rummet,och vill hjälpa våra patienter att både uppnå och bibehålla en god andhälsa. Motorn i detta arbete är vår tandhygienist. Vi hjälper dig också att få rätt produkter för din munhygien. Du kan skaffa dig vad vi rekommenderar hos oss till förmånliga priser